fbpx

Satış Sözleşmesi

1. TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıda belirtilen taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve koşullar çerçevesinde imzalanmıştır.

‘ALICI’; (sözleşmede bundan böyle “ALICI” olarak anılacaktır)

‘SATIŞ KİŞİSİ’ ; (sözleşmede bundan böyle “SATICI” olarak anılacaktır)

ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle, sözleşme konusu siparişi onaylaması halinde siparişe konu bedeli ve varsa kargo ücreti ve vergi gibi ek ücretleri ödemekle yükümlü olacağını ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2. TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarında yazılı açıklamaları ifade edecektir.

Gümrük ve Ticaret Bakanı,

BAKANLIK Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,

KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,

YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG: 27.11.2014/29188)

HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması vaat edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu

SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden şirket,

ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişidir,

SİTE: SATICI’nın web sitesi,

SİPARİŞ VEREN: SATICI’nın internet sitesi üzerinden bir mal veya hizmeti talep eden gerçek veya tüzel kişi,

TARAFLAR: SATICI ve ALICI,

SÖZLEŞME: SATICI ile ALICI arasında akdedilen bu anlaşmadır,

MAL: Alışverişe konu olan taşınır mallar ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

3. KONU

İşbu Sözleşme, ALICI’nın SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

Sitede listelenen ve ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. Beyan edilen fiyatlar ve vaatler güncellenene veya değiştirilene kadar geçerlidir. Dönemsel olarak açıklanan fiyatlar belirtilen sürenin sonuna kadar geçerlidir.

4. SATICI BILGILERI

Başlık: RiderMade – KimyaFabrikasi Motosiklet Kimyasallari Ltd.
E-posta [email protected]

5. ALICI BİLGİLERİ

Teslimat görevlisi
Teslimat Adresi
Telefon
Faks
E-posta/kullanıcı adı

6. SIPARIŞI VEREN KIŞININ BILGILERI

Ad/Soyad/Unvan

Adres
Telefon
Faks
E-posta/kullanıcı adı

7. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

1. Mal/Ürün(ler)in/Hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’nın internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından bir kampanya düzenlenmişse, kampanya süresince ilgili ürünün temel özelliklerini inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

7.2. Sitede listelenen ve ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. Beyan edilen fiyatlar ve vaatler güncellenene veya değiştirilene kadar geçerlidir. Dönemsel olarak açıklanan fiyatlar belirtilen sürenin sonuna kadar geçerlidir.

7.3. Sözleşme konusu mal veya hizmetlerin tüm vergiler dahil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

Ürün Açıklaması

Parça

Birim fiyat

Ara Toplam
(KDV dahil)

Kargo Tutarı (Ürün fiyatına dahildir)

Toplam :

Ödeme Yöntemi ve Planı

Teslimat adresi

Teslimat görevlisi

Fatura adresi

Sipariş tarihi

teslim tarihi

Teslimat yöntemi

7.4. Ürünün gönderim bedeli olan kargo ücreti (aksi belirtilmedikçe) ALICI tarafından ödenecektir.

8. FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan

Adres
Telefon
Faks
E-posta/kullanıcı adı
Fatura teslimi: Fatura
sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

9. GENEL HÜKÜMLER

9.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit ettiğini ve mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından önce SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlerin temel niteliklerini, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. .

9.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak koşulu ile ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde yer alan ön bilgilendirme bölümünde belirtilen süre içerisinde ALICI’ya veya gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi halinde ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

9.3. SATICI, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve garanti belgeleri, varsa kullanım kılavuzları ve işin gereği olan bilgi ve belgelerle birlikte teslim etmeyi ve işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde, her türlü ayıptan ari, yasal mevzuat gereklerine uygun, standartlara uygun olarak yapmayı taahhüt eder. hizmet kalitesini korumayı ve geliştirmeyi, işin ifası sırasında gerekli özen ve dikkati göstermeyi, basiret ve ferasetle hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğü sona ermeden önce ALICI’yı bilgilendirmek ve açık onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

9.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirememesi halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde tüketiciye yazılı olarak bildireceğini ve toplam bedeli 14 gün içinde ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.6. ALICI, sözleşme konusu ürünün teslimi için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, sözleşme konusu ürün bedelinin herhangi bir nedenle ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.7. Sözleşme konusu ürünün ALICI’ya veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması nedeni ile sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde ALICI sözleşme konusu ürünü kabul etmiş sayılır. Kargo masrafları SATICI’ya ait olmak üzere 3 gün içinde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyen ve/veya geciktiren mücbir sebep halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise durumu ALICI’ya bildirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI ayrıca SATICI’dan siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini talep etme hakkına sahiptir. Siparişin ALICI tarafından iptal edilmesi halinde, ALICI tarafından peşin olarak yapılan ödemelerde ürün bedeli 14 gün içinde nakden ve defaten ödenir. ALICI tarafından kredi kartı ile yapılan ödemelerde, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesini müteakip 14 gün içerisinde ürün tutarı ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın bankaya yansıtılması için ortalama sürecin

Mesajlaşmaya başla
Merhaba 👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?